1996 Νοέμβριος..Πεκίνο 95 – 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες