1992 Ιούνιος ..Υγεία των γυναικών, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης