1989 Απρίλης.. Οι γυναίκες ανακατανέμουν τον παγκόσμιο πλούτο