1988 Μάρτιος..Κάθε μέρα δυναμώνουμε την παγκόσμια αλληλεγγύη των γυναικών