1987 Ιανουάριος ..Φεμινιστικό Δίκτυο Αντίστασης στη Γενετική και Αναπαραγωγική Τεχνική