1986 Ιανουάριος ..πορνεία..Eικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω